Seier i Trollfjordsaken

Den mye diskuterte saken om forsvarets griseri på fjellveggen i Trollfjorden (http://www.lofotposten.no/lokale_nyheter/article6441829.ece) har fått en foreløpig lykkelig avslutning. Vi har mottat et brev fra marinen der de beklager hendelsen og lover å rydde opp etter seg. «Mange fartøyer, både sivile og militære, har i flere år skrevet sitt «bumerke» på fjellveggen i Trollfjorden. Imidlertid er dette noe Sjøforsvaret har sluttet med for mange år siden og KNM Skudd skulle selvfølgelig ikke ha gjort dette. Samtlige fartøy i MTB-våpenet har fått klare pålegg om at slik «bumerking» ikke skal forekomme», skriver løytnant Thomas Gjesdal. «MTB-våpenet er gitt i oppdrag å fjerne malingen så snart det lar seg gjøre, innen i løpet av første halvår 2013.» Hurra!

DSC_8465

Reklame

Lofoten blir et plasthelvete

I starten av oktober var vi i klassen Lofoten Watch på kajakktur i flotte Digermulen. Vi padlet i de vernede og unike områdene. Den andre dagen på turen teltet vi på Oksøya, en nydelig øy med fin bjørkeskog og rekreasjonsmuligheter av de sjeldne. Dessverre var det over hele øya plastposer, plastkasser, plastkanner, plastbiter, plastfolie, plast, plast, plast. Det rene plasthelvete! Dette på en øy det ikke er lov å gå i land på fra april til august, grunnet fuglebestandens vel. Ganske ironisk med tanke på at 98 % av all død sjøfugl i de sørlige delene av Nordsjøen har plastbiter i magen (Aftenposten).

På aksjonen Strandryddedagen ble det i år plukket 75 tonn søppel på norske strender. Et fantastisk arbeid, men dessverre kun en brøkdel av alt søppel langs kysten vår. Plast på strendene blir knust til småbiter av bølgene, og blir etter hvert til mikroplast. Denne plasten er spesielt farlig for dyrelivet. Fugler får partiklene i seg, men også større dyr som hvaler og seler er utsatt fordi partiklene lett forveksles med plankton.

Hvert år går det om lag 132 300 tonn plastemballasje ut på det norske markedet. Om lag 34% av all ordinær plastemballasje blir materialgjenvunnet og 50% energiutnyttet. Gjenvinning av plastemballasje har stor miljøgevinst. For hver kilo plastemballasje vi gjenvinner sparer vi 2 kilo råolje. Er det ikke da paradoksalt at vi i Lofoten, hvor omkring halvparten av oss er imot oljeindustri nabolaget, har et helt elendig kildesorteringstilbud for plastemballasje?

Lofoten Avfallselskap skriver på sin nettside at de vil «sikre en effektiv kildesortering, gjenvinning, gjenbruk og forsvarlig håndtering av alle avfallsfraksjoner». Dette blir jo rene situasjonskomikken, når man må kjøpe egne poser for plast og egenhendig levere disse til LAS Svolvær. Selskapets visjon er å være miljøvennlig på en kostnadseffektiv måte, og argumenterer således med at en ny plastsorteringsordning foreløpig vil være for kostbart. Hvorfor kan ikke LAS starte en slik praksis som fungerer fint i andre deler av landet? Dersom det er for dyrt å igangsette en slik ordning bør LAS om mulig enten omprioritere eller heve gebyret. Det kan umulig være en betydelig kostnadsbelastning å hente sortert plast i samme runde som annet søppel.

Lofoten i framtida?

– Håkon, Rasmus og Anna