NASJONALSKATT TILGRISET AV DEN KONGELIGE NORSKE MARINE

Lofoten Watch her vært på seiltur rundt Austvågøya. Den sagnomsuste og majestetiske Trollfjorden måtte selvfølgelig besøkes. Det var en helt spesiell opplevelse å ro nordlandsfembøring inn denne fjorden som regnes som en av de største attraksjonene langs norskekysten. Nordveggen består av noen av verdens eldste bergarter og man får selvfølgelig lyst til å komme så nær som mulig og til og med ta på fjellet.

Men her var det et stort skår i gleden. Hvorfor må så mange grise til Trollfjorden med maling? Det virker helt meningsløst for oss. De ferskeste skribleriene er fra 2012, og båtnavnene lyser mot oss i alle farger. Mange navn er flere tiår gamle, moderne maling er sterk og holder lenge. En av de ferskeste signaturene i år er fra KNM SKUDD. Der er altså den Kongelige norske marine som har griset til med noen av de største bokstavene. Hvordan er det mulig? Her må det ryddes opp i holdninger og noen må stilles til ansvar. Etter vår mening bør marinen straks ta turen tilbake til Trollfjorden for å rydde opp etter seg.  Og når man er i gang kan man kanskje ta jobben med å fjerne all skjemmende maling . Vi tror at å fjerne alt er eneste muligheten til å få slutt på griseriet. Dette er miljøkriminalitet og kan ikke tolereres i 2012.

– Odd Arne

Trollfjorden i høst

 

Reklame

Hvitvask oljepengene nå

Et av de mest brukte argumentene for å tillate oljeboring i Lofoten er at det vil gi flere arbeidsplasser i området. Men er oljeboring det eneste mulige satsningsområdet for økonomisk vekst i regionen?

Oljeplattform her?

Oljen har uten tvil vært avgjørende for utviklingen av Norge de siste 40 årene. Likevel er det viktig å se framover og tenke nytt. Norge må ha begrenset utslippene sine med nærmere 40 % innen 2020 for å nå målet om maks 2 °C oppvarming. Dessuten har vi allerede funnet mer olje enn vi kan ta opp om vi skal nå dette målet. Dermed strider det mot all logikk at man skal lete etter enda mer fossilt brensel i et så sårbart område som Lofoten. Ved å gjøre dette vil man gamble med naturen hvor en eventuell ulykke vil få katastrofale konsekvenser.

”Nød lærer naken kvinne å spinne” sies det, men med den kunnskapen vi i dag sitter på, er det helt unødvendig å vente til siste slutt med å finne nye og bedre energikilder. Den viktigste investeringen man kan gjøre med oljepengene er å satse på forskning innen fornybar energi, samt en bærekraftig utvikling. Derfor er det problematisk at selskaper som Statoil er de som kan lokke nyutdannede med en god og sikker inntekt. Slik er det oljeindustrien som trekker til seg en stor andel ressurssterke mennesker som ellers kunne gjort en viktig innsats innen for eksempel fornybare energi om forholdene hadde vært lagt bedre til rette for det. Videre er det viktig å understreke at om vi overhodet skal ha sjanse til å møte den stigende energietterspørselen i verden i årene framover, er det nettopp fornybare energikilder det må satse på. Ettersom Norge har anledningen til å bli et foregangsland innen en både renere og mer gunstig energiutvinning, må vi gripe muligheten mens vi enda kan.

Et avgjørende vendepunkt i miljøkampen videre vil være standpunktet de ulike partiene tar til debatten om oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja. Med bevilgning og videre forskning, kan for eksempel Lofoten vokse på mange områder som vil bidra til økt næringsvirksomhet uten oljeboring. Det være seg blant annet vindkraft, tidevannskraftverk, bølgekraftverk, bioprospektering, samt algedyrkingsanlegg. Det er på tide å hvitvaske pengene vi har tjent på oljen ved å investere i fornybare energikilder og grønnere industri. Vi må investere i framtiden nå. Det gjøres definitivt ikke med oljeboring i Lofoten.

 – Johannes og Susanne

WATCH OUT

Nyskapning i folkehøgskolelandskapet

Lofoten Watch er navnet på den nye linja som er startet opp på Lofoten folkehøgskole denne høsten. Linja har som målsetting å bidra aktivt i aktuelle miljøspørsmål som berører nordområdene generelt og Lofoten spesielt. I disse dager reiser linja på tur til Svalbard for å lære om utfordringene i Arktis, komme nærmere konsekvensene av global oppvarming og hente inspirasjon til miljøarbeid
Gjennom kunnskap om naturen og sterke naturopplevelser skal elevene få et godt grunnlag for å ta dagens miljøutfordringer på alvor. Linja skal overvåke vår sårbare natur og skal bidra med praktiske løsninger som skal gi gode og bærekraftige alternativer i energispørsmål, avfallshandtering og matvareproduksjon.
Lofoten er en høyaktuell region i dagens miljødebatt. Ni motiverte elever er klare for et spennende og utfordrende år i nord.